Pozitivne ocjene iz Brisela za novu Vladu Crne Gore

Na međuvladinoj konferenciji Crne Gore i Evropske unije je kao pozitivan ocijenjen dosadašnji proces pridruživanja, posebno od formiranja nove vlade.

U Briselu je održana 15. međuvladina konferencija Crne Gore i Evropske unije, prva na ministarskom nivou nakon dvogodišnje pauze.

Na sastanku je kao pozitivan ocijenjen dosadašnji proces pridruživanja, posebno od formiranja nove vlade, a Crna Gora je dobila smjernice šta treba učiniti kako bi brže napredovala ka članstvu u Uniji.

Službena Podgorica je izborom Vrhovnog državnog tužioca prije dva dana, i ranijeg kompletiranja Ustavnog suda i Sudskog vijeća, ispunila uslove za obnavljanje pristupnih pregovora koji su bili gotovo zaustavljeni zbog blokade rada pravosuđa.

Sada se vlast nada da bi do polovine godine mogla dobiti završna mjerila za zatvaranje ključnih poglavlja o vladavini prava, u pregovorima s EU.

Predrag Tomović ima detalje.

Izvor: Al Jazeera