Svako drugo dijete u BiH pretrpjelo neki oblik nasilja

Svako drugo dijete u Bosni i Hercegovini pretrpjelo je neki oblik nasilja i treba pomoć.

Svako drugo dijete u Bosni i Hercegovini pretrpjelo je neki oblik nasilja i treba pomoć.

Podaci su to nevladine organizacije Zemlja djece koja je provela istraživanje na dvije i pol hiljade djece u dobi od 7 do 17 godina.

Nedavni primjer dječaka iz Tuzle koji je prijavio nasilje u porodici – pokazao je da su sistemi socijalne zaštite na lokalnim i kantonalnim nivoima pokušali pomoći, ali da je dijete dobilo privremeni smještaj tek pod pritiskom vlasti s federalnog nivoa..

Izvor: Al Jazeera