Omerović: Međunarodnom pravu nedostaje prinudno izvršenje

Vijeće sigurnosti je opterećeno svojom strukturom, odnosno pravom stalnih članica na veto, kaže Enis Omerović, profesor međunarodnog prava Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici.
Izvor: Al Jazeera