Hezbollah odbacio prijedlog Izraela o uspostavi tampon-zone na jugu Libana

Hiljade ljudi su napustile domove u južnom Libanu zbog eskalacije prekograničnog nasilja između izraelskih snaga i Hezbollaha.

Hiljade ljudi su napustile domove u južnom Libanu zbog eskalacije prekograničnog nasilja između izraelskih snaga i Hezbollaha.

Oružana grupa, koju podržava Iran, odbacila je prijedlog Izraela o uspostavi tampon-zone u tom području.

Izvor: Al Jazeera