Skromni rezultati pokušaja pomirenja zajednica na Kosovu

Dvije nevladine organizacije na Kosovu, jedna srpska, a druga albanska, uz podršku njemačkog Fonda za Pakt o stabilnosti, rade na promociji pomirenja među zajednicama.

Dvije nevladine organizacije na Kosovu, jedna srpska, a druga albanska, uz podršku njemačkog Fonda za Pakt o stabilnosti, rade na promociji pomirenja među zajednicama. Šta se može učiniti na pomirenju dvaju naroda na Kosovu nakon svih sukoba, diskutiralo se danas u Prištini.

Izvor: Al Jazeera