Stagnacija cijena nekretnina u Srbiji

Tržište nekretnina u Srbiji tokom 2023. je zabilježilo stagnaciju prodaje i cijena.

Tržište nekretnina u Srbiji tokom 2023. je zabilježilo stagnaciju prodaje i cijena. Ekonomske prilike u svijetu su prouzročile sličnu situaciju i u zemljama zapadne Evrope, gdje se već počeo bilježiti blagi pad cijene kvadratnog metra, a tome se nadaju i kupci u Srbiji.

Izvor: Al Jazeera