Srbi sa sjevera sve više apliciraju za pasoš Kosova

Ukidanje viza za Kosovo dodatno je potaknulo građane srpske nacionalnosti da apliciraju za dobijanje kosovskog pasoša.

Ukidanje viza za Kosovo dodatno je potaknulo građane srpske nacionalnosti da apliciraju za dobijanje kosovskog pasoša. Većina ih posjeduje putne isprave Srbije, ali s obzirom na to da žive u općinama na Kosovu, bez kosovskih dokumenata ne mogu bez viza putovati u zemlje šengena.

Izvor: Al Jazeera