Cadman: Izraelu će biti teško odgovoriti na iznesene optužbe za genocid

Bit će veoma teško da Sud odluči bilo kako osim u korist Južne Afrike jer su jednostavno dokazi uvjerljivi.

Dokazi koji su predočeni bili su svobuhvatni i uvjerljivi i mislim da će biti veoma teško da Izrael na ovo odgovori sutra… Većina dokaza bile su izjave Netanyahuove vlade, a vidjeli smo da se ubijanje i razaranje nastavlja i dok suđenje traje”, kaže stručnjak za međunarodno pravo Toby Cadman.

“Veoma teško će biti za Izrael da ignoriše ono što Sud odredi i mislim da će međunarodni partneri koji podržavaju Izrael, do neke mjere trenutno, promijeniti svoj stav ako bude osuđujuća presuda Međunarodnog suda pravde, a ja vjerujem da će biti na osnovu dokaza koje smo čuli danas, na osnovu izjava koje smo već čuli od izraelske vlade, bit će veoma teško da Sud odluči bilo kako osim u korist Južne Afrike jer su jednostavno dokazi uvjerljivi.”

Izvor: Al Jazeera