Stranački utjecaj u javnim preduzećima određuje izbor direktora u Crnoj Gori

Pravnici i civilni sektor upozoravaju na manjkave zakone koje treba mijenjati i ukloniti stranački uticaj.

U Crnoj Gori je prvi put inspekcijskim nadzorom utvrđeno nezakonito imenovanje na direktorske pozicije u javnim kompanijama. Riječ je o dva energetska preduzeća – u jednom je sporni direktor odmah razriješen, a u drugom rok za uklanjanje nepravilnosti još teče.

Pravnici i civilni sektor ukazuju na odgovornost odbora direktora javnih preduzeća i upozoravaju na manjkave zakone koje treba mijenjati i ukloniti stranački uticaj.

Detalje donosi Al Jazeerina Željka Zvicer.

Izvor: Al Jazeera