Sin ministra policije imenovan za direktora zatvora u Zenici

Vlada entiteta Federacija BiH na poziciju direktora zatvora imenovala je Rusmira Isaka, sina federalnog ministra unutrašnjih poslova Rame Isaka.

Vlada entiteta Federacija Bosne i Hercegovine na poziciju direktora zatvora u Zenici imenovala je Rusmira Isaka, sina federalnog ministra unutrašnjih poslova Rame Isaka.

Ministar Isak se tom prilikom izuzeo od glasanja.

U nevladinoj organizaciji Transparency International kažu da takva odluka federalne Vlade predstavlja određeni sukob interesa.

Izvor: Al Jazeera