S. Makedonija: U štrajk stupila administracija u tužilaštvima

Gotovo 400 zaposlenih u tom sektoru traži rast plaća za 78 posto i vraćanje naknade za složenost poslova na radnom mjestu.

U Sjevernoj Makedoniji administracija u tužilaštvima stupila je u štrajk. Gotovo 400 zaposlenih u tom sektoru traži rast plaća za 78 posto i vraćanje naknade za složenost poslova na radnom mjestu. Ukinuta im je u martu, kada su tužiteljima plaće povećane za 78 posto, dok za administraciju više nije bilo novca. Štrajk će trajati sve do ispunjena zahtjeva, a za to vrijeme administracija će raditi samo hitne i neodgodive poslove predviđene zakonom.

Izvor: Al Jazeera