Moguća zabrana kladionica u Srbiji

Sve više mladih u Srbiji suočava se s ovisnosti o kockanju, čime se nastavlja crni trend na koji je ukazala Svjetska zdravstvena organizacija još 2008.

Sve više mladih u Srbiji suočava se s ovisnosti o kockanju, čime se nastavlja crni trend na koji je ukazala Svjetska zdravstvena organizacija još 2008. Prema tadašnjim procjenama, u Srbiji je zabilježeno 300.000 slučajeva patoloških kockara. Nevladina organizacija “Centar za lokalnu samoupravu” sada pokreće inicijativu za zabranu kladionica na probno razdoblje od tri godine, po uzoru na Albaniju.

Izvor: Al Jazeera