Oružani sukobi migranata na sjeveru Srbije

Policija patrolira i premješta migrante u prihvatne centre, a dio stručne javnosti smatra kako to neće riješiti problem krijumčarenja migranata, bar ne trajno.

Na sjeveru Srbije, kod granice s Mađarskom, ponovo je došlo do oružanih sukoba među migrantima.

Kao odgovor, policija patrolira i premješta migrante u prihvatne centre.

Dio stručne javnosti, međutim, smatra kako to neće riješiti problem krijumčarenja migranata, bar ne trajno.

Izvor: Al Jazeera