Veća koncentracija teških metala nakon poplava u Koruškoj

Analiza je pokazala da je u regiji gdje se nalazi nekadašnji rudnik olova i cinka u blatu pronađena povećana koncentracija teških metala.

Katastrofalne poplave u Sloveniji imat će i dugoročne ekološke posljedice.

Rezultati analiza pokazali su da je u regiji Koruška, gdje se nalazi nekadašnji rudnik olova i cinka, nakon poplava u blatu pronađena povećana koncentracija teških metala.

Provjerili smo kako će vlasti zaštititi stanovništvo.

Izvor: Al Jazeera