BiH zaostaje u digitalizaciji: Novca ima, projekti nespremni

Građani nerijetko moraju odvojiti po nekoliko sati da bi prikupili dokumente u općinama, sudovima, poreznim upravama i sličnim institucijama.

U Bosni i Hercegovini građani nerijetko moraju odvojiti po nekoliko sati da bi prikupili dokumente u općinama, sudovima, poreznim upravama i sličnim institucijama.

Dugi redovi na šalterima su uobičajeni, jer usluge za građane još nisu digitalizirane.

Upravo je digitalizacija jedan od prioriteta i za Evropsku uniju, koja je spremna izdvojiti novac i finansirati reforme.

Ali, države trebaju usvojiti potrebne zakone kako bi taj novac i dobile, na što se u Bosni i Hercegovini još čeka.

Izvor: Al Jazeera