Naknade za vožnju automobila u cijelom Londonu

Vlasnici automobila koji su najveći zagađivači morat će platiti naknadu ako žele voziti Londonom.

Vlasnici automobila koji su najveći zagađivači morat će platiti naknadu ako žele voziti Londonom. Zona čistog zraka proširena je kako bi se unaprijedila njegova kvaliteta.

Izvor: Al Jazeera