Obustavljeni projekti stambenog zbrinjavanja mladih u Libiji

Više od deset godina konflikta u Libiji imalo je razoran učinak na razvoj zemlje.

Više od deset godina konflikta u Libiji imalo je razoran učinak na razvoj zemlje. Vlada je 2011. prekinula finansiranje programa za izgradnju povoljnijih stanova. Takva odluka donijela je mnogo problema potencijalnim kupcima stanova, ali i javnim kompanijama.

Izvor: Al Jazeera