Korajlić: EU u očaju, prihvata polovična rješenja u BiH

Izvršna direktorica Transparency Internationala BiH smatra da je EU u očaju zbog nedostatka reformi te da želi da u izvještaju o BiH pokaže nešto pozitivno.

Parlament Bosne i Hercegovine usvojio je četiri zakona iz 14 prioriteta koji su uslov Evropske komisije za nastavak procesa eurointegracija.

Dom naroda je potvrdio zakone o pristupu informacijama u institucijama BiH, kao i zakone o strancima, vinu i ombudsmanima za ljudska prava.

Peti zakon – o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću, prošao je prvo čitanje, drugo je iduće sedmice.

Svi su ranije dobili podršku Zastupničkog doma.

Odbijen je prijedlog opozicionog SDS-a da se na dnevni red uvrsti i njihov prijedlog Zakona o Ustavnom sudu, s ciljem prestanka mandata stranih sudija u toj instituciji.

Izvršna direktorica Transparency Internationala BiH Ivana Korajlić kaže da su već ranije upozoravali da su pojedine odredbe koje su sadržane u nacrtu Zakona o slobodi pristupa informacijama – lošije rješenje nego u postojećem zakonu.

Smatra da nikad nije postojala namjera da se u potpunosti unaprijedi zakon, te da je “pušten u proceduru nakon dvije godine da bi se zapravo predstavilo da se nešto radi, da se nešto usvaja i da se time ispunjavaju prioriteti”.

Kaže da sadašnjim tekstom zakonao VSTV-u nisu ispoštovane sve preporuke Venecijanske komisije.

“Prvenstveno kada se radi o situaciji sukoba interesa članova vijeća, posljedice u situacijama sukoba interesa, a onda smo na kraju i nekakvim hitnim izmjenama i doradama dobili situaciju u kojoj će biti upitno hoće li se moći provjeravati tačnost imovinjskih kartona. To je jedan od najvažnijih mehanizama u cijelom ovom setu izmjena. Transparentnost imovinjskih kartona i mogućnost efikasne kontrole tačnosti imovinjskih kartona,” kaže Korajlić.

Korajlić smatra da je EU u očaju zbog nedostatka napretka u reformama i svi očajnički žele da su u izvještaju o BiH pokaže nešto pozitivno.

“Pa to je naša standardna praksa. Hajde da usvojimo sad bilo što, to ćemo kasnije popravljati. Nažalost, bojim se da je EU sada u očaju zbog nedostatka napretka u reformama. Ovi prioriteti stoje godinama. Dat je kandidatski status a da nismo ništa uradili. Sada ide izvještaj u oktobru, svi su očajni, svi očajnički žele da se u njemu pokaže nešto pozitivno. Bojim se, nažalost, da će EU ponovo biti spremna da prihvata polovična i krnja i manjkava rješenja da bi se pokazalo da je napravljen nekakav napredak. U isto vrijeme sad više niko ne govori o tome da su dva puta na zadnje dvije sjednice
Vijeća ministara skinuti zakoni o sukobu interesa i zakoni o sudovima koji su bili, zajedno sa VSTV-om, prioritet svih prioriteta. Ali smo ubacili zakon o pristupu u informacijama, kao da se odjednom i on ne nalazi u tom setu zakona, iako ranije nije potenciran i ranije nije spominjan. To zapravo upravo pokazuje da postoji spremnost da se bilo šta vidi kao napredak, pa eto zato toliko danima slušamo o zakonu o vinima kao ključnom koraku Bosni i Hercegovine.”

Izvor: Al Jazeera