Makedonski kardiohirurzi trebaju pomoć slovenskih kolega

Makedonski ljekari nemaju iskustva transplantacijama srca kod pacijenata sa ugrađenom mehaničkom pumpom, zbog čega se dogovara saradnja s kardiohirurzima iz Slovenije. 

U Sjevernoj Makedoniji pacijenti s ugrađenom mehaničkom pumpom na srcu traže podršku vlasti, kako bi im što prije bila omogućena transplantacija srca i život bez ograničenja.

Makedonski ljekari nemaju iskustva s takvim operacijama zbog čega ministarstvo zdravstva dogovara saradnju s kardiohirurzima iz Slovenije.

 

Izvor: Al Jazeera