Hiljade djece proslavilo Plivački karneval u Gazi

Plivači će donirati sredstva za finansiranje škola plivanja za palestinsku djecu.

Hiljade djece u Gazi okupile su se uz more, kako bi proslavile “Plivački karneval u Gazi”.

Istog dana, ljudi u više od 20 zemalja širom svijeta plivali su u znak solidarnosti s djecom Gaze.

Plivači će donirati sredstva za finansiranje škola plivanja za palestinsku djecu.

Izvor: Al Jazeera