Kriminalizacija klevete: Iznošenje porodičnih prilika odsad je krivično djelo

Stupile su na snagu izmjene i dopune Krivičnog zakonika RS kojima je ponovo kriminalizovana kleveta, a krivično djelo je i iznošenje ličnih i porodičnih prilika.

Stupile su na snagu izmjene i dopune Krivičnog zakonika RS kojima je ponovo kriminalizovana kleveta, a krivično djelo je i iznošenje ličnih i porodičnih prilika.

Novinari su upozorili kako će to onemogućiti informisanje javnosti o, između ostalog, nepotizmu u javnoj upravi, jer izmjene zakona propisuju da nije važno da li su navodi istiniti ili ne.

Novčane kazne za ta krivična djela su od 500 do 3.000 eura.

Iznos je veći ako je počinjeno putem medija, interneta ili na javnom skupu.

Izmjene entitetskog Krivičnog zakonika usvojene su u julu, uprkos protestima novinara i nevladinih organizacija.

Delegacija EU upozorila je da su u suprotnosti sa međunarodnim obavezama BiH u oblasti ljudskih prava, evropskim putem i 14 ključnih prioriteta iz mišljenja Evropske komisije.

Ljiljana Smiljanić javila se iz Banja Luke.

Izvor: Al Jazeera