Krivično odgovaranje i za iznošenja ličnih i porodičnih prilika političara

Advokat Aleksandar Jokić kaže da kriminalizacija klevete ‘nije uopšte bezazlena i nije nešto što je ograničeno samo na Republiku Srpsku’.

Stupile su na snagu izmjene i dopune Krivičnog zakonika RS kojima je ponovo kriminalizovana kleveta, a krivično djelo je i iznošenje ličnih i porodičnih prilika.

Novinari su upozorili kako će to onemogućiti informisanje javnosti o, između ostalog, nepotizmu u javnoj upravi, jer izmjene zakona propisuju da nije važno da li su navodi istiniti ili ne.

Novčane kazne za ta krivična djela su od 500 do 3.000 eura.

Iznos je veći ako je počinjeno putem medija, interneta ili na javnom skupu.

Advokat Aleksandar Jokić objašnjava kako će sada, primjera radi, novinar protiv kojeg je političar podigao optužnicu imati puno teži posao.

“On [političar] može podnijeti krivičnu prijavu protiv vas i onda to je mnogo teže. Konstantno pokušavamo javnosti, pogotovo u regionu, da objasnimo koliko je to teža pozicija kada naspram sebe nemate samo jednog političara koji je podigao privatnu optužnicu, odnosno tužbu, nego čitavu državu i državni aparat. Policiju, tužilaštvo, neograničene ljudske i finansijske resurse. Na njihovoj strani su opet određene mjere koje oni mogu usmjeriti protiv vas. Tako da su David i Golijat ništa naspram ove borbe koju će imati mediji protiv države, ukoliko ovo krene onim putem kako se čini da ide.”

Kaže da će se doći u situaciju da niko, ne samo mediji, neće smjeti da ukaže na nešto nezakonito i da nije riječ o nečemu što je ograničeno samo na Republiku Srpsku.

“Ako bilo ko objavi nešto o nekom građaninu Republike Srpske, dakle ne mora o političaru, može o meni, bilo kome, što se može smatrati klevetom, može biti gonjen, odnosno odgovarati pred sudovima u Republici Srpskoj. Dakle, ne mora uopšte biti državljanin Republike Srpske i ne mora to uraditi na teritoriji Republike Srpske. Može da uradi to sa drugog kontinenta […] Ali ono što ljudi moraju da shvate, bilo ko na svijetu da objavi sada na društvenim mrežama nešto o državljaninu Republike Srpske, ukoliko to lice o kojem se piše podnese krivičnu prijavu i tužilaštvo smatra da tu ima elementa krivičnog djela, on može da odgovara i, ukoliko se ne odazove na pozive, biće uhapšen kada dođe na teritoriju Republike Srpske.”

Izvor: Al Jazeera