Hoće li se krivična nadležnost Suda BiH smanjiti u korist entitetskih sudova?

Stručna javnost upozorava da je, prema prijedlogu novog Zakona, problematično pitanje krivične nadležnosti državnog suda, koje se, prema predloženom tekstu, smanjuje u korist entitetskih sudova.

Članovi Vijeća ministara Bosne i Hercegovine još nisu usaglasili odredbe predloženog Zakona o sudovima.

Ranije su objavili da postoje određena sporenja u vezi sa pitanjem ljudskih, odnosno vjerskih prava.

Ali stručna javnost upozorava da je problematičnije pitanje krivične nadležnosti državnog suda, koja se, prema predloženom tekstu, smanjuje u korist entitetskih sudova.

Izvor: Al Jazeera