Šušak: Femicid tretirati kao zasebno kazneno djelo

Izvršna direktorica Centra za ženske studije Dorotea Šušak kaže da zakoni nisu dovoljno adekvatni i ne rade dovoljno u korist prevencije femicida i zaštite žrtava.

U Hrvatskoj, Srbiji i Bosni i Hercegovini ženske organizacije i inicijative organizovale su javnu akciju “Bezbjednost žena je odgovornost države”.

U Hrvatskoj su skupovi održani u 15 gradova, a skup u Zagrebu ispred Ministarstva pravde.

Kažu da tako ispraćaju brutalno ubijenu Nizamu Hećimović i izražavaju solidarnost sa ženama u Bosni i Hercegovini, koje traže veću efikasnost u zaštiti od nasilja.

Organizatorice poručuju da je nasilje nad ženama zločin koji je najlakše predvidjeti zbog dugotrajnosti nasilja od bliskog počinioca.

Izvršna direktorica Centra za ženske studije Dorotea Šušak kaže da zakoni nisu dovoljno adekvatni i ne rade dovoljno u korist prevencije femicida i zaštite žrtava, ali i da bi femicid trebao biti tretiran kao zasebno kazneno djelo.

“Femicidi bi trebao biti tretiran u kaznenom zakonu kao zasebno kazneno djelo, kao što bi i svako rodno uvjetovano nasilje trebalo biti tretirano kao kazneno djelo, a ne kao prekršajno djelo.

Kaže da nedostaje nacionalna strategija za suzbijanje incidencije femicida, i da se Istanbulska konvencija ne provodi dovoljno, a zaštita žrtava nije kontinuirana niti dovoljna.

Šušek kaže da Istanbulska konvencija nije dovoljno provedena u zemljama regije.

Izvor: Al Jazeera