Fabrika na Kosovu zapošljava samo osobe s invaliditetom

Jedna privatna kompanija odlučila je otvoriti prvu fabriku za proizvodnju toalet-papira, u kojoj su zaposlene samo osobe s invaliditetom, a rezultat rada premašio je očekivanja.

Osobe s invaliditetom na Kosovu teško nalaze posao.

Zakon nalaže da svaki 50. zaposlenik bude osoba s invaliditetom, ali se u praksi to ne provodi.

S ciljem da tim osobama osigura posao, jedna privatna kompanija odlučila je otvoriti prvu fabriku za proizvodnju toalet-papira, u kojoj su zaposlene samo osobe s invaliditetom.

Rezultat rada premašio je očekivanja.

Izvor: Al Jazeera