Delić najavljuje sistemska rješenja u ustanovama socijalne zaštite

Najavljene mjere u entitetskim ustanovama socijalne zaštite nakon što je Al Jazeera objavila snimak nehumanog postupanja prema štićenicima Zavoda Pazarić.

U Federaciji Bosne i Hercegovine najavljeno je sistemsko rješavanje problema u svim entitetskim ustanovama socijalne zaštite nakon što je Al Jazeera jučer objavila snimak nehumanog postupanja prema štićenicima Zavoda Pazarić kod Sarajeva.

Federalni ministar rada i socijalne politike ponovio je zatražio od Uprave Zavoda Pazarić da otpusti uposlenicu koja je udarala štićenika.

Istovremeno, ombudsmenka za ljudska prava Bosne i Hercegovine počela je obavljati uvid u toj javnoj ustanovi.

Izvor: Al Jazeera