Makedonski penzioneri protestima traže veće penzije

Penzioneri na demonstracijama u Skoplju traže da minimalna penzija u Sjevernoj Makedoniji iznosi 300 eura.

Penzioneri na demonstracijama u Skoplju traže da minimalna penzija u Sjevernoj Makedoniji iznosi 300 eura. Traže i linearni rast osnovice od 55 eura, što je na godišnjem nivou dodatnih 230 miliona eura. Ministrica za rad i socijalna pitanja kaže da Vlada nema novca kako bi ispunila ovaj zahtjev penzionera.

Izvor: Al Jazeera