Djeca rođena nakon silovanja dobila status civilnih žrtava rata u Federaciji BiH

Djeci rođenoj iz čina silovanja u FBiH omogućava se prednost kod korištenja zdravstvenih usluga, povoljniji uslovi školovanja do 35. godine, prioritetno zapošljavanje i stambeno zbrinjavanje.

Izglasavanjem Zakona o civilnim žrtvama rata, u entitetu Federacija BiH prvi put su pravni status dobila djeca koja su u ratu rođena nakon čina silovanja.

To je rezultat dugogodišnjih napora udruženja “Zaboravljena djeca rata” koje je insistiralo da se zakonski priznaju.

Izvor: Al Jazeera