Potresno iskustvo maloljetnika u ‘maršu smrti’

U grupi Srebreničana koji su 1995. godine bili na maršu smrti bili su i maloljetnici. Emir Bektić jedan je od njih.

Nakon pada Srebrenice, između 12 i 15 hiljada muškaraca krenulo je šumom prema teritoriji pod kontrolom Armije Republike Bosne i Hercegovine.

Na putu dužem od 100 kilometara, vojne snage Republike Srpske su ih granatirale i ubijale u zasjedama. Mnogi su zarobljeni, a kasnije strijeljani.

U grupi Srebreničana koji su 1995. godine bili na maršu smrti bili su i maloljetnici. Emir Bektić jedan je od njih.

Izvor: Al Jazeera