Aplikacija Sky: Dokaz ili putokaz za istrage i suđenja?

Iako su u Crnoj Gori saglasni da kriptovana komunikacija može biti samo operativni podatak, već nekoliko optužnica je podignuto samo na osnovu nje.

U Crnoj Gori, na osnovu prepiski s aplikacije Sky, od aprila prošle godine uhapšeno je više bivših čelnika sudstva, tužilaštva, sigurnosnog i policijskog sektora.

Kakav je stav stručnjaka i nositelja vlasti o upotrebi Sky prepiski kao dokaznog materijala, istražuje Željka Zvicer.

Izvor: Al Jazeera