Napuštena i zaboravljena sela u Srbiji

Brojna su sa samo nekoliko stanovnika, a više od 50 hiljada seoskih imanja je potpuno napušteno.

Posljednji popis u Srbiji je pokazao gotovo pola miliona stanovnika manje nego 2011. Najveće smanjenje bilježe sela.

Brojna su sa samo nekoliko stanovnika, a više od 50 hiljada seoskih imanja je potpuno napušteno.

Izvor: Al Jazeera