Slučaj diplome Sebije Izetbegović: Odluke Senata ostaju na snazi

Odvjetnički tim Sebije Izetbegović optužuje rektora za nezakonitosti u ovom slučaju, koji je opterećen i političkim aspektom.

Senat sarajevskog unvierziteta neće vratiti oduzeta akademska zvanja Sebiji Izetbegović, direktorici Kliničkog centra u Sarajevu, iako je kantonalno tužilaštvo utvrdilo da nema elemenata krivotvorenja isprave u slučaju njenog, ranije osporavanog, indeksa.

Rektor kaže da će postupati samo po naredbi Suda.

Odvjetnički tim Sebije Izetbegović optužuje rektora za nezakonitosti u ovom slučaju, koji je opterećen i političkim aspektom.

Izvor: Al Jazeera