Ekološke mjere u Meksiku za spas ugroženih morskih vrsta

Najugroženiji morski sisar na svijetu živi samo u Kalifornijskom zaljevu, dijelu mora između meksičkog kopna i poluootoka Donja Kalifornija.

Najugroženiji morski sisar na svijetu živi samo u Kalifornijskom zaljevu, dijelu mora između meksičkog kopna i poluootoka Donja Kalifornija. Španski naziv za ovog sisara je vakita i na ivici je izumiranja. Naučnici koji pokušavaju da zaštite tu kalifornijsku morsku svinju nedavno su dobili dobre vijesti.

Izvor: Al Jazeera