Znatan porast kriminaliteta u saobraćaju u FBiH

Ukupni kriminalitet u Federaciji BiH u prošloj godini bio je u opadanju.

Ukupni kriminalitet u Federaciji BiH u prošloj godini bio je u opadanju. Sa druge strane, udio u toj brojci koji se odnosi na kriminalitet u saobraćaju, bio je u znatnom porastu. Ovi statistički podaci govore da je sigurnost u saobraćaju jedna od slabijih karika u ovom lancu. Sa tim se slažu i zvaničnici, ali tvrde da je ovo područje nemoguće riješiti bez sveobuhvatne koordinacije svih nivoa vlasti u BiH.

Izvor: Al Jazeera