Mučni podsjetnici na genocid u Kambodži čuvaju žrtve od zaborava

Procjenjuje se da su Crveni Kmeri odgovorni za smrt milion i po do dva miliona ljudi.

Genocid u Kambodži počinjen je prije više od četiri desetljeća.

I Vlada i mnoge organizacije od tada ulažu napore da se žrtve ne zaborave, a zločini ne ponove.

Izvor: Al Jazeera