Slovenija izabrana za nestalnu članicu Vijeća sigurnosti UN-a

Skupština Ujedinjenih nacija izabrala je Sloveniju za nestalnu članicu VIjeća sigurnosti UN-a za 2024. i 2025. godinu.

Skupština Ujedinjenih nacija izabrala je Sloveniju za nestalnu članicu VIjeća sigurnosti UN-a za 2024. i 2025. godinu.

Slovenija je dobila 153 glasa i tako pobijedila Belorusiju, koja se, takođe, takmičila za mjesto Istočnoevropske grupe UN-a.

Saveznica Rusije u ukrajinskom ratu dobila je 38 glasova.

Izvor: Al Jazeera