Pavlović o novom zaduživanju RS-a: Očigledno je kredit mađarske banke već potrošen

Ekonomski analitičar Zoran Pavlović kaže da bi za otplatu obveznica na bečkoj berzi, gdje se radi o velikoj količini novca, savjetovao drugu strategiju od prikupljanja sredstava na domaćem tržištu.

U Bosni i Hecegovini – Vlada Republike Srpske zadužuje se za novih 105 miliona eura.

To će učiniti emisijom 210.000 obveznica na banjalučkoj berzi, pojedinačna vrijednost obveznice po 500 eura.

Predviđena kamatna stopa je 6,1 posto.

Prema amortizacijskom planu, Vlada Republike Srpske će po osnovu kamata platiti oko 25 miliona eura.

Ekonomski analitičar Zoran Pavlović kaže da će “biti zanimljivo vidjeti kako će finansijsko tržište u BiH reagovati na ponudu koja je danas stupila na snagu, a to je da te obveznice nose godišnju kamatu od 6,1 posto.”

Pavlović kaže da do sada ovako velika ponuda obveznica u Bosni Hercegovini još nije plasirana.

Najteže je prvi put izaći na finansijsko tržište, kaže Pavlović, dodajući da je Republika Srpska to uspjela dva puta – najprije u Beču, a zatim na Londonskoj berzi.

Kaže da je i “realno moguće” da se kineske banke pojave kao kupci obveznica, ali i da je ovaj iznos za njih previše mal.

“Očekivao sam da kredit od mađarske banke bude rezervni novac koji bi bio iskorišten za servisiranje bečkih obveznica, ali očigledno je taj novac u nekoj meri već potrošen,” kaže Pavlović.

Kaže da su sredstva MMF-a za pokrivanje deficita najpovoljnij, ali nisu bezuslovna. Uslov MMF-a bio je da se baza privatnih računa stavi na raspolaganje Centralnoj banci, kao što je u FBiH, ali taj jedan uslov Republika Srpska nije željela da prihvati.

Pavlović kaže da bi za otplatu obveznica na bečkoj berzi, gdje se radi o velikoj količini novca, savjetovao drugu strategiju od prikupljanja sredstava na domaćem tržištu.

Izvor: Al Jazeera