Reciklaža u Sloveniji: Brodski kontejneri postaju kućice za odmor

Slovenija je sa 60 posto recikliranog komunalnog otpada među devet država EU-a koje su na dobrom putu da ostvare ciljeve Evropske komisije.

Slovenija je sa 60 posto recikliranog komunalnog otpada među devet država EU-a koje su na dobrom putu da ostvare ciljeve Evropske komisije.

Ona od zemalja članica traži da do 2025. povećaju udio ponovnog korištenja otpada.

U Uniji se trenutno reciklira približno polovina otpada, 23 posto ostane na odlagalištima, međutim, količina se stalno povećava.

Izvor: Al Jazeera