Nezakonitosti u bh. institucijama prolaze bez procesuiranja

Ured za reviziju u Federaciji Bosne i Hercegovine dostavio je kantonalnim tužilaštvima 120 revizorskih izvještaja institucija kod kojih su utvrđene značajne indicije o kršenju zakona.

Ured za reviziju u Federaciji Bosne i Hercegovine dostavio je kantonalnim tužilaštvima 120 revizorskih izvještaja institucija kod kojih su utvrđene značajne indicije o kršenju zakona.

Ali polovicu dostavljenih izvještaja tužilaštava su odbacila i neće provoditi istragu.

Na neadekvatno trošenje javnog novca upozorava i nevladin sektor u Kantonu Sarajevo, čije institucije raspolažu najvećim budžetom.

Izvor: Al Jazeera