Uspjeh aktivista u Dalmaciji: Uklanjanje ilegalnih objekata u uvali Vruja

Aktivisti u Dalmaciji su dobili jednu važnu bitku – uklanjanje bespravnih objekata u uvali Vruja.

Sve su glasniji zahtjevi da se hrvatska obala bolje zaštiti od bespravne, ali i legalne prekomjerne gradnje.

Aktivisti su dobili jednu važnu bitku – uklanjanje bespravnih objekata u uvali Vruja.

Međutim, smatraju poraznim da je uopće moralo doći do pobune građana za zaštitu javnog dobra.

Više informacija donosi Ivan Pavković.

Izvor: Al Jazeera