Spor Francuske i Italije zbog rasta broja migranata

Stotine francuskih policajaca raspoređene su na granicu sa Italijom u pokušaju da se spriječi ulazak migranata u zemlju.

Stotine francuskih policajaca raspoređene su na granicu sa Italijom u pokušaju da se spriječi ulazak migranata u zemlju. Pitanje migranata dovelo je do socijalnih i političkih tenzija između ova dva susjeda.

Izvor: Al Jazeera