Zakonom o ličnoj asistenciji ova usluga postaje sistemsko pravo u Hrvatskoj

Do sada su osobe sa invaliditetom uslugu lične asistencije mogle da ostvare isključivo preko organizacija civilnog društva. Očekivanja od novog zakona su velika, ali otvorena su i mnoga pitanja.
Izvor: Al Jazeera