Velika očekivanja od novog Zakona o ličnoj asistenciji u Hrvatskoj

Sistemskom regulacijom, cilj je osobama s invaliditetom osigurati veći stepen socijalne uključenosti, a djeci s poteškoćama u razvoju podršku tokom odgoja i obrazovanja.

U Hrvatskom saboru raspravlja se o konačnom prijedlogu Zakona o ličnoj asistenciji, kojim ta socijalna usluga postaje trajno zakonsko pravo.

Sistemskom regulacijom, cilj je osobama s invaliditetom osigurati veći stepen socijalne uključenosti, a djeci s poteškoćama u razvoju podršku tokom odgoja i obrazovanja.

Zakon bi na snagu trebao stupiti prvog jula, a država će godišnje izdvajati blizu 176 miliona eura.

Saborska opozicija iznijela je niz primjedbi.

Do sada su osobe s invaliditetom uslugu lične asistencije mogle ostvariti isključivo preko organizacija civilnog društva. Očekivanja od novog zakona su velika, ali otvorena su i mnoga pitanja.

Izvor: Al Jazeera