Jakovina: Ruska invazija može biti događaj koji mijenja tok historije

Historičar i profesor na Filozofskom fakultetu u Zagrebu Tvrtko Jakovina kaže daje ruska agresija na Ukrajinu ‘prijelomni događaj u našoj generaciji’.

Širom Evrope obilježava se Dan pobjede nad fašizmom i Dan Evrope.

Evropljani se sjećaju završetka Drugog svjetskog rata i početaka stvaranja Evropske unije

Rat u Ukrajini zasjenio je proslavu obilježavanja dana kada su Sovjetske snage pobijedile nacističku Njemačku.

Historičar i profesor na Filozofskom fakultetu u Zagrebu Tvrtko Jakovina kaže da ovaj datum važan i da će ostati važan za čitav evropski kontinent. “Važan je i za čovječanstvo koje jednim velikim dijelom izgrađeno na onome što se 09.05.1945. završilo,” kaže Jakovina.

Jakovina govori o dvije Rusije – jednoj koja je u Drugom svjetskom ratu zaslužna za pobjedu nad fašizmom, i drugoj Rusiji – koja je nastavila je postojati kao imperijalna sila, i koja se bori za jedan drugačiji svijet “Dakle, tu imate dvije stvari, i dva koncepta koja su tinjala. Ti sukobi vrijednosti su postojali. Međutim, sa ovim ratom započeo je događaj koji može biti događaj koji mijenja tijek povijesti, civilizaciju,” kaže Jakovina.

Jakovina kaže daje ruska agresija na Ukrajinu “prijelomni događaj u našoj generaciji”, i da je zato važna ujedinjena reakcija, te da mnogi shvataju “da su ovdje vrlo veliki ulozi.” Kaže da bi “trebalo izdržati, da se napad i agresija na jednu malu zemlju, i da se promjena granica na način koji je pokušan silom – ne može dozvoliti. Da se ne može dozvoliti da se jedna zemlja tretira kao nedovoljno suverena, ili napola suverena.”

Izvor: Al Jazeera