Koliko su sigurne škole u Hrvatskoj?

Nakon tragedije u beogradskoj osnovnoj školi, i Hrvatska je krenula sa preventivnim mjerama i podizanjem nivoa bezbjednosti u školama.

Nakon tragedije u beogradskoj osnovnoj školi, i Hrvatska je krenula sa preventivnim mjerama i podizanjem nivoa bezbjednosti u školama.

Ministarstvo obrazovanja poslalo je uputstvo svim direktorima u zemlji da danas okupe djecu i razgovaraju sa njima o onome šta se dogodilo u Beogradu.

Od učitelja se traži da posebnu pažnju obrate na povučenu i agresivnu djecu.

Izvor: Al Jazeera