IT sektor nameće nove obrazovne potrebe

Na Međunarodnom sajmu privrede u Mostaru dosta pažnje je posvećeno promjenama na tržištu radne snage, posebno u svjetlu jačanja IT sektora.

Na Međunarodnom sajmu privrede u Mostaru dosta pažnje je posvećeno promjenama na tržištu radne snage, posebno u svjetlu jačanja IT sektora, koji diktira i nove obrazovne potrebe.

Hercegovačka razvojna agencija provodi program prekvalifikacije nezaposlenih kako bi svoje mjesto našli upravo u tom rastućem privrednom sektoru.

Izvor: Al Jazeera