Karppi: Duga historija uplitanja Srbije i Hrvatske u političke procese u BiH

Većina zemalja Zapadnog Balkana je u kategoriji vlada u tranziciji ili hibridnih režima, s krhkim demokratskim institucijama i znatnim izazovima za zaštitu političkih prava i građanskih sloboda.

Prema izvještaju Freedom Housea, demokratija je prošle godine zabilježila opći pad od srednje Evrope do srednje Azije.

Za to je djelomično odgovorna ruska invazija na Ukrajinu, navedeno je u izvještaju Države u tranziciji 2023.
Opadanje demokratije zabilježeno je u 11 od 29 zemalja.

U regiji je najbolje rangirana Hrvatska, najslabije Bosna i Hercegovina.

Većina zemalja Zapadnog Balkana je u kategoriji vlada u tranziciji ili hibridnih režima, s krhkim demokratskim institucijama i znatnim izazovima za zaštitu političkih prava i građanskih sloboda.

Gošća Al Jazeere je Alexandra Karppi, istraživačica i analitičarka nevladine organizacije Freedom House.

Izvor: Al Jazeera