Kolaps zdravstva u Sudanu: Na udaru dijalizni i onkološki pacijenti

Iz zdravstvenog sektora mole međunarodne organizacije za hitnu pomoć.

Sukobi u Sudanu doveli su zdravstveni sistem gotovo do kolapsa. Teška situacija najviše se odražava na onkološke i pacijente na dijalizi. Iz zdravstvenog sektora mole međunarodne organizacije za hitnu pomoć.

Izvor: Al Jazeera