BiH jedina nije usvojila tri sporazuma iz Berlinskog procesa

Sporazumi uključuju međusobno priznavanje diploma, stručnih kvalifikacija i slobodno kretanje s ličnim kartama.

Sporazum, čijom bi se ratifikacijom između šest zemalja Zapadnog Balkana slobodno putovalo samo s ličnim kartama, i dalje je na čekanju. Riječ je o jednom od tri sporazuma iz Berlinskog procesa, a Bosna i Hercegovina jedina je država koja ga dosad nije usvojila.

Izvor: Al Jazeera