Prvostepena presuda: Ramiz Dreković oslobođen optužbi za ratni zločin

Ratni zapovjednik Armije Republike BiH, Ramiz Dreković, prvostepenom presudom Suda BiH oslobođen je optužbi da je naredio napad na srpske civile u Kalinoviku u proljeće ‘95.

Ratni zapovjednik Armije Republike BiH, Ramiz Dreković, prvostepenom presudom Suda BiH oslobođen je optužbi da je naredio napad na srpske civile u Kalinoviku u proljeće ‘95.

Tužilaštvo ga je teretilo da je kao zapovjednik Četvrtog korpusa naredio topničkim jedinicama na širem području Konjica da neselektivno granatiraju Kalinovik tokom kojeg je poginula 15-godišnja djevojčica i da su ranjeni civili – uglavnom djeca.

Tužilaštvo najavljuje žalbu.

Odbrana je zadovoljna, ali kažu da su imali poteškoće u prikupljanju dokaza.

Izricanje presude pratila je Aida Hadžimusić.

Izvor: Al Jazeera